skip to Main Content

fake // drum loops 004

FREE

100 Free, Crispy, Dusty and Wonky Hip-Hop Drum Loops for your productions.

Categories: , ,

Description

100 Free Drum Loops for your Hip-Hop Productions

Brought to you by fake, a Memorecks brand.

drumloop_1_gravity_keyboard_80bpm.wav
drumloop_2_astronomer_iguana_90bpm.wav
drumloop_3_nebula_microcontroller_93bpm.wav
drumloop_4_timeless_bison_78bpm.wav
drumloop_5_gravitational_toucan_77bpm.wav
drumloop_6_starlight_armadillo_96bpm.wav
drumloop_7_cosmonaut_access_84bpm.wav
drumloop_8_late_cockatoo_93bpm.wav
drumloop_9_skywatching_platform_88bpm.wav
drumloop_10_server_armadillo_81bpm.wav
drumloop_11_star_eternity_83bpm.wav
drumloop_12_cosmos_wearable_95bpm.wav
drumloop_13_gravitational_automation_81bpm.wav
drumloop_14_satellite_cloud_87bpm.wav
drumloop_15_ageless_lemur_75bpm.wav
drumloop_16_planetesimal_gorilla_79bpm.wav
drumloop_17_past_panda_91bpm.wav
drumloop_18_elephant_zenith_83bpm.wav
drumloop_19_year_lemur_78bpm.wav
drumloop_20_quasar_armadillo_77bpm.wav
drumloop_21_asterism_millisecond_89bpm.wav
drumloop_22_timekeeper_orangutan_78bpm.wav
drumloop_23_cosmic-dust_backup_91bpm.wav
drumloop_24_galactic_ageless_85bpm.wav
drumloop_25_schedule_octopus_93bpm.wav
drumloop_26_black_hole_squid_76bpm.wav
drumloop_27_spacecraft_ageless_95bpm.wav
drumloop_28_moon_mongoose_88bpm.wav
drumloop_29_pastime_armadillo_91bpm.wav
drumloop_30_quarter-hour_lynx_80bpm.wav
drumloop_31_telescope_yearning_89bpm.wav
drumloop_32_armadillo_asteroid-belt_80bpm.wav
drumloop_33_solar-wind_orangutan_95bpm.wav
drumloop_34_void_moment_76bpm.wav
drumloop_35_planet_epoch_96bpm.wav
drumloop_36_intergalactic_century_86bpm.wav
drumloop_37_panther_hubble_83bpm.wav
drumloop_38_asteroid-belt_zebra_75bpm.wav
drumloop_39_universe_protocol_80bpm.wav
drumloop_40_solar-wind_cloud_91bpm.wav
drumloop_41_device_iguana_87bpm.wav
drumloop_42_cosmos_cybersecurity_79bpm.wav
drumloop_43_quokka_comet_96bpm.wav
drumloop_44_starlight_communication_74bpm.wav
drumloop_45_circuit_armadillo_89bpm.wav
drumloop_46_protocol_meerkat_85bpm.wav
drumloop_47_database_dolphin_86bpm.wav
drumloop_48_tapir_vacuum_91bpm.wav
drumloop_49_software_ferret_79bpm.wav
drumloop_50_exoplanet_serval_85bpm.wav
drumloop_51_iguana_galactic_87bpm.wav
drumloop_52_asteroid-belt_zebra_84bpm.wav
drumloop_53_vacuum_application_75bpm.wav
drumloop_54_skywatching_lion_82bpm.wav
drumloop_55_cosmogony_porcupine_80bpm.wav
drumloop_56_millennium_rhinoceros_92bpm.wav
drumloop_57_cosmic_giraffe_96bpm.wav
drumloop_58_void_tomorrow_86bpm.wav
drumloop_59_backup_panther_87bpm.wav
drumloop_60_astronomical_giraffe_76bpm.wav
drumloop_61_early_panda_91bpm.wav
drumloop_62_asteroid_pangolin_89bpm.wav
drumloop_63_comet_interface_96bpm.wav
drumloop_64_astronomical_time-honored_78bpm.wav
drumloop_65_constellation_pangolin_81bpm.wav
drumloop_66_walrus_supernova_74bpm.wav
drumloop_67_printer_giraffe_81bpm.wav
drumloop_68_wanderer_zebra_84bpm.wav
drumloop_69_skywatching_yesteryear_94bpm.wav
drumloop_70_software_platypus_84bpm.wav
drumloop_71_zenith_momentous_92bpm.wav
drumloop_72_foreseeable_lion_92bpm.wav
drumloop_73_penguin_celestial_93bpm.wav
drumloop_74_platform_anteater_91bpm.wav
drumloop_75_jaguar_interstellar-space_96bpm.wav
drumloop_76_soon_mongoose_89bpm.wav
drumloop_77_nanotechnology_rhinoceros_87bpm.wav
drumloop_78_cockatoo_astronomical_92bpm.wav
drumloop_79_malware_gazelle_92bpm.wav
drumloop_80_zebra_cosmos_86bpm.wav
drumloop_81_telescope_schedule_82bpm.wav
drumloop_82_infinity_sloth_95bpm.wav
drumloop_83_vacuum_momentum_94bpm.wav
drumloop_84_cosmic-dust_present_96bpm.wav
drumloop_85_wireless_lemur_77bpm.wav
drumloop_86_exploration_time-warp_76bpm.wav
drumloop_87_innovation_orangutan_85bpm.wav
drumloop_88_innovation_octopus_81bpm.wav
drumloop_89_cosmic-dust_leap_year_78bpm.wav
drumloop_90_astronomer_nanotechnology_91bpm.wav
drumloop_91_cosmic_gadget_93bpm.wav
drumloop_92_salamander_exploration_75bpm.wav
drumloop_93_skygazing_hornbill_75bpm.wav
drumloop_94_light-year_temporal_83bpm.wav
drumloop_95_satellite_computer_83bpm.wav
drumloop_96_koala_infinity_91bpm.wav
drumloop_97_black_hole_circuit_77bpm.wav
drumloop_98_infinity_timing_82bpm.wav
drumloop_99_printer_crocodile_92bpm.wav
drumloop_100_wearable_penguin_74bpm.wav

Back To Top