skip to Main Content

fake // drum loops 001

FREE

100 Free, Crispy, Dusty and Wonky Hip-Hop Drum Loops for your productions.

Categories: , ,

Description

100 Free Drum Loops for your Hip-Hop Productions

Brought to you by fake, a Memorecks brand.

drumloop_1_quarter-hour_seahorse_76bpm.wav
drumloop_2_solar-wind_panda_81bpm.wav
drumloop_3_clock_iguana_83bpm.wav
drumloop_4_cosmogony_timing_87bpm.wav
drumloop_5_hornbill_gravity_82bpm.wav
drumloop_6_light-year_dawn_79bpm.wav
drumloop_7_supernova_dolphin_79bpm.wav
drumloop_8_foreseeable_tiger_87bpm.wav
drumloop_9_cosmic-dust_application_77bpm.wav
drumloop_10_cosmic_lemur_78bpm.wav
drumloop_11_planet_chip_96bpm.wav
drumloop_12_nanotechnology_ostrich_94bpm.wav
drumloop_13_galaxy_algorithm_78bpm.wav
drumloop_14_pangolin_vacuum_90bpm.wav
drumloop_15_cybersecurity_cheetah_96bpm.wav
drumloop_16_database_walrus_90bpm.wav
drumloop_17_device_dolphin_81bpm.wav
drumloop_18_code_mandrill_78bpm.wav
drumloop_19_astronaut_axolotl_91bpm.wav
drumloop_20_hourglass_orangutan_77bpm.wav
drumloop_21_computer_meerkat_74bpm.wav
drumloop_22_period_cheetah_82bpm.wav
drumloop_23_universe_year_93bpm.wav
drumloop_24_exploration_walrus_88bpm.wav
drumloop_25_kangaroo_asteroid-belt_95bpm.wav
drumloop_26_astronomical_ageing_77bpm.wav
drumloop_27_printer_dolphin_93bpm.wav
drumloop_28_asterism_cockatoo_90bpm.wav
drumloop_29_starry_ferret_88bpm.wav
drumloop_30_stellar_penguin_84bpm.wav
drumloop_31_past_gazelle_87bpm.wav
drumloop_32_ageing_serval_77bpm.wav
drumloop_33_astronaut_rhinoceros_86bpm.wav
drumloop_34_supernova_virus_90bpm.wav
drumloop_35_data-mining_anteater_79bpm.wav
drumloop_36_mandrill_celestial_79bpm.wav
drumloop_37_momentous_penguin_75bpm.wav
drumloop_38_period_lynx_90bpm.wav
drumloop_39_networking_ostrich_89bpm.wav
drumloop_40_black_hole_circuit_78bpm.wav
drumloop_41_mandrill_zenith_85bpm.wav
drumloop_42_hippopotamus_starry_76bpm.wav
drumloop_43_second_koala_81bpm.wav
drumloop_44_zenith_giraffe_96bpm.wav
drumloop_45_stellar-wind_calendar_86bpm.wav
drumloop_46_comet_interval_79bpm.wav
drumloop_47_internet_ferret_85bpm.wav
drumloop_48_cosmology_automation_85bpm.wav
drumloop_49_quokka_zenith_90bpm.wav
drumloop_50_skygazing_synchronization_95bpm.wav
drumloop_51_octopus_zenith_96bpm.wav
drumloop_52_celestial_iguana_78bpm.wav
drumloop_53_time-crunch_serval_82bpm.wav
drumloop_54_stellar-wind_late_78bpm.wav
drumloop_55_platypus_comet_81bpm.wav
drumloop_56_cheetah_spacecraft_78bpm.wav
drumloop_57_ferret_satellite_95bpm.wav
drumloop_58_planet_parrot_91bpm.wav
drumloop_59_galaxy_rhinoceros_74bpm.wav
drumloop_60_cosmic-dust_protocol_95bpm.wav
drumloop_61_asteroid_keyboard_74bpm.wav
drumloop_62_foreseeable_zebra_93bpm.wav
drumloop_63_hubble_networking_75bpm.wav
drumloop_64_vacuum_armadillo_94bpm.wav
drumloop_65_planetesimal_history_92bpm.wav
drumloop_66_black_hole_quokka_82bpm.wav
drumloop_67_modem_tapir_80bpm.wav
drumloop_68_gazelle_astronomer_76bpm.wav
drumloop_69_cosmogony_countdown_84bpm.wav
drumloop_70_stellar-wind_chimpanzee_80bpm.wav
drumloop_71_star_panda_78bpm.wav
drumloop_72_server_hyena_93bpm.wav
drumloop_73_momentum_raccoon_75bpm.wav
drumloop_74_cheetah_cosmogony_79bpm.wav
drumloop_75_router_alligator_86bpm.wav
drumloop_76_stellar-wind_automation_78bpm.wav
drumloop_77_penguin_starry_94bpm.wav
drumloop_78_interplanetary_past_84bpm.wav
drumloop_79_gravity_cybersecurity_93bpm.wav
drumloop_80_kangaroo_quasar_76bpm.wav
drumloop_81_cosmonaut_malware_74bpm.wav
drumloop_82_light-year_koala_75bpm.wav
drumloop_83_exoplanet_lapse_84bpm.wav
drumloop_84_planet_tapir_81bpm.wav
drumloop_85_microcontroller_pangolin_93bpm.wav
drumloop_86_celestial_kangaroo_91bpm.wav
drumloop_87_microcontroller_lemur_80bpm.wav
drumloop_88_duration_hippopotamus_83bpm.wav
drumloop_89_galactic_octopus_76bpm.wav
drumloop_90_cosmic-dust_cheetah_75bpm.wav
drumloop_91_time-warp_chameleon_85bpm.wav
drumloop_92_backup_hedgehog_82bpm.wav
drumloop_93_alligator_gravity_88bpm.wav
drumloop_94_era_lemming_87bpm.wav
drumloop_95_eternity_hornbill_92bpm.wav
drumloop_96_chameleon_cosmogony_75bpm.wav
drumloop_97_interplanetary_penguin_96bpm.wav
drumloop_98_cosmic-ray_tapir_90bpm.wav
drumloop_99_timing_hedgehog_91bpm.wav
drumloop_100_star_lemur_86bpm.wav

Back To Top